Categorieën
Handleidingen Outlook

Outlook 2010 korte handleiding

Klik voor de PDF: Outlook 2010 korte handleiding

Categorieën
Handleidingen Outlook

Wizard “Afwezigheid”

Klik voor de PDF: Afwezigheidswizard in Outlook 2010 instellen

Categorieën
Algemeen Handleidingen Outlook

Openbare map openen via Webmail

Ga naar: https://webmail.kwadraad.nl/

Log in.

Linksboven zie je ‘Favorieten’

Via rechter-muisklik op Favorieten verschijnt ‘Openbare map toevoegen aan Favorieten’, klik daarop.

Afhankelijk van de ingestelde rechten, verschijnen nu de Openbare mappen die toegevoegd kunnen worden.

Zie je alleen
Klik dan op het driehoekje, om de (onderliggende) map te kunnen vinden die je zoekt.

Als de goede map verschenen is, klik deze dan 1 keer aan

Klik daarna bovenin op ‘Toevoegen aan Favorieten’

Daarna verschijnt een extra opmerking:

Klik daarna op het kruisje (rechts zichtbaar in schermprint) om dit extra scherm te sluiten.

De Openbare map is nu zichtbaar

Als je hierop klikt, dan worden de binnengekomen berichten getoond.

Categorieën
Handleidingen Outlook

Een afspraak maken

  1. Klik in Outlook (linksonder) op Agenda 
  2. Klik (linksboven) op Nieuwe  afspraak

   Tip: Je kan ook met de rechtermuisknop op een tijdblok in het agendaraster klikken en vervolgens op Nieuwe afspraak klikken.
   Sneltoets:    Druk op Ctrl+Shift+A om een afspraak te maken.
  3. Typ een beschrijving in het vak Onderwerp
  4. Vul de inhoud van de afspraak
  5. Voor het toevoegen van deelnemers, ga je als volgt te werk.
   Klik op (bovenin) > (onderaan)
   Tip: Via de knop ‘Afspraak’(bovenin) verschijnt het afspraakscherm weer.Of via
   Klik op  (bovenin) en voeg deelnemers toe
  6. Voor het toevoegen van de locatie/ruimten, ga je als volgt te werk.
   Typ NIET de locatie in het vak Locatie!
   Klik op (bovenin) >  (onderaan)
   In het scherm erna kun je bovenin zoeken per locatie naar de gewenste ruimte. Klik op de ruimte om deze te selecteren en klik vervolgens op de knop ‘Ruimten’, gevolgd door de knop ‘Ok’.
   Tip: Via de knop ‘Afspraak’(bovenin) verschijnt het afspraakscherm weer.
  7. Of via

   Klik op > hierna verschijnt rechts, naast ‘Locatie’, de knop

  8. Voer de begintijd en eindtijd in.
  9. Klik op  indien je er een terugkerende afspraak van wilt maken.
   Vul in het scherm erna het terugkeerpatroon in en klik vervolgens op OK.
  10. Standaard wordt 15 minuten voor de begintijd van de afspraak een herinnering weergegeven. Als je het tijdstip van de herinnering wilt wijzigen, klik dan achter het vak ‘Herinnering’ op die nieuwe herinneringstijd. Als u de herinnering wilt uitschakelen, klikt u op ‘Geen’.
  11. Indien de afspraak gereed is, klik dan op

   

Categorieën
Handleidingen Outlook

Ruimte reserveren via Outlook

Klik voor de PDF: Ruimte reserveren via Outlook

Categorieën
Handleidingen Outlook

Agenda, anderen machtigen voor mijn Outlook 2010 agenda

Klik voor de PDF: Agenda, anderen machtigen voor mijn Outlook 2010 agenda

Categorieën
Handleidingen Outlook

Mailgroepen Kwadraad

Klik voor de PDF: Mailgroepen Kwadraad

Categorieën
Handleidingen Outlook

Werkwijze Openbare mappen

Klik voor de PDF: Werkwijze Openbare mappen

Categorieën
Handleidingen Outlook

Openbare mappen Kwadraad

Klik voor de PDF: Openbare mappen Kwadraad