Openbare map openen via Webmail

Ga naar: https://webmail.kwadraad.nl/

Log in.

Linksboven zie je ‘Favorieten’

Via rechter-muisklik op Favorieten verschijnt ‘Openbare map toevoegen aan Favorieten’, klik daarop.

Afhankelijk van de ingestelde rechten, verschijnen nu de Openbare mappen die toegevoegd kunnen worden.

Zie je alleen
Klik dan op het driehoekje, om de (onderliggende) map te kunnen vinden die je zoekt.

Als de goede map verschenen is, klik deze dan 1 keer aan

Klik daarna bovenin op ‘Toevoegen aan Favorieten’

Daarna verschijnt een extra opmerking:

Klik daarna op het kruisje (rechts zichtbaar in schermprint) om dit extra scherm te sluiten.

De Openbare map is nu zichtbaar

Als je hierop klikt, dan worden de binnengekomen berichten getoond.

Gawein Wagner has written 9 artikelen